logo Rustenburg Consultancy, bedrijfsstrategie, marktstrategie, productstrategie

Incompany training: Strategische Marketing: Duurzame Concurrentievoordelen realiseren

 

VOOR WIE?
Zij die werkzaam zijn in marketing, bijvoorbeeld productmanager, marketingmanager. Zij die veel met marketing te maken hebben, bijvoorbeeld commercieel manager, accountmanager, manager klantenservice. Zij die een goed inzicht hebben in en overzicht van de organisatie en/of een geïntegreerde functie bekleden.

Kortom; functionarissen die een passie hebben èn innovatieve wegen zoeken om structureel concurrentievoordelen te realiseren.
De training verdien je dubbel en dwars terug.

WAAROM?
De dynamiek in markten is groot. Concurrentie neemt steeds maar toe. We denken dat de crisis voorbij is, maar even later dienen zich andere problemen aan. Steeds weer en steeds sneller. In deze dynamische omgeving moeten organisaties weten wat zij willen. ‘Hit & run’ werkt zeker niet meer. Scherpe analyses zijn nodig voor creatieve oplossingen. Door problemen in organisaties aan te pakken ‘smelten’ bedreigingen als sneeuw voor de zon.

Onderwerpen
De onderstaande onderwerpen staan centraal in de training

 1. Waar staat de organisatie nu?
  Kritische beoordeling van de business, de afbakening en wat is er goed en wat niet De kracht van de visie en deze actief inzetten. Wil de organisatie het goed blijven doen dan zal ze mten veranderen..!
 2. Hoe aan succes werken?
  Benoemen van ‘kennis, kunde en vaardigheden’ in de organisatie. Welke competenties kunnen daaruit worden afgeleid? Vervolgens het creëren van bekwaamheden (capabilities); de ba}sis voor concurrentievoordelen.
 3. Hoe kan een organisatie innovatief zijn?
  Aan de hand van zes vragen vullen we het innovatieproces in. Niet alleen innovaties of verbeteringen in producten, maar ook in kwaliteit en winstgevendheid van klanten.
 4. Hoe relevante kansen en bedreigingen opsporen?
  Niet vrijblijvend analyseren, maar ook denken in oorzaak en gevolg. Steeds alert zijn op: wat zijn de consequenties voor onze organisatie en hoe kunnen we ‘dammen’ opwerpen.
 5. Hoe de organisatie analyseren, nu en in de toekomst?
  Bepaling van de eigen positie, marktanalyse, informatieverkrijging en benutting, alsmede prognoses en scenario-ontwikkeling staan centraal.
 6. Hoe strategische problemen creatief oplossen?
  Vier stappen van de SWOT-analyse achtereenvolgens invullen, conclusies trekken. Vervolgens strategische alternatieven benoemen en analyseren. ‘Compromisloze’ keuzes maken op basis van een integrale beoordeling.
 7. Waarom is klantretentie zo belangrijk?
  De kracht van klantretentie bij winstgevende klantenmanagement. Inzetten van accountmanagement. Het nut van beurzen voor deelnemer en bezoeker. Andere sterktes gebruiken.

De mensen in de organisatie maken het verschil; zij leggen het fundament voor duurzame concurrentievoordelen.

Deze trainer reikt hier de bouwstenen voor aan.

 

Dynamisch Programma
De training bestaat uit 7 keer een dagdeel, gedurende 7 weken. Ook is mogelijk 2 dagdelen per dag, dit om de dag.  
Onderstaand een tabel met dagdelen en themata.

Dagdeel

Centraal thema

1

Waar staat de organisatie nu.

2

Hoe aan succes werken.

3

Hoe kan een organisatie innovatief te zijn.

4

Hoe relevante kansen en bedreigingen opsporen.

5

Hoe de organisatie analyseren, nu en toekomst.

6

Hoe strategische problemen creatief oplossen.

7

Waarom is klantretentie zo belangrijk.

Wijze van trainen
Door prikkelende inleidingen, discussies, al dan niet in groepjes, trekken we steeds conclusies. De deelnemers krijgen kleine specifieke opdrachten mee om over na te denken, uit te werken en zo nodig aan de trainer of deelnemers voor te leggen.

Groepsgrootte
Door de opzet van de training is een groepsomvang van 8-15 personen optimaal.

Doel van training
Na de training kan de deelnemer zelfstandig processen initiëren en uitvoeren om strategische commerciële problemen creatief op te lossen en uiteindelijk duurzame concurrentievoordelen te realiseren.

De training verdien je dubbel en dwars terug
.

Trainer
Gerbrand Rustenburg

Voor meer informatie of aanvraag klik hier

Handboek
De leidraad van de training is: Strategische Marketing; handboek voor vernieuwend denken’, 2014, Gb. Rustenburg, ISBN 978-90-334-9539-7, ACCO.