logo Rustenburg Consultancy, bedrijfsstrategie, marktstrategie, productstrategie
 

Boeken: Strategische Marketing - Handboek voor vernieuwend denken

TERUG  
 

 

 

VOOR
- studenten in commerciële
   bachelor- en masteropleidingen
- marketingprofessionals
   in ondernemingen

There is also an English translation of this book!

Auteur: Gerbrand Rustenburg
Prijs: 36,00 (inc 6% BTW)


STRATEGISCHE MARKETING:
handboek voor vernieuwend denken

De ‘sense of urgency’ van deze eeuw vraagt om een operationele aanpak van strategische problemen.

Dit handboek behandelt systematisch en op een praktische manier diverse strategische marketingonderwerpen, waardoor de lezer in staat wordt gesteld bij te dragen aan een efficiënt strategisch marketingbeleid.

Wie zich wil onderscheiden in de markt heeft niet voldoende aan kennis en vaardigheden. Alleen met kritisch en vernieuwend denken is het mogelijk om definitief een voorsprong op de concurrentie te realiseren.

Bedreigingen zijn pas echt bedreigend als de organisatie haar zwakten niet snel aanpakt. Goed klantenbeleid genereert voordelen, net zoals een uitstekende kennis van klant, markt en omgeving leidt tot nauwkeuriger prognoses en tot reductie van risico’s.

Dit handboek is vooral geschreven voor studenten in commerciële bachelor- en masteropleidingen (met reeds een basiskennis van marketing) en (beginnende) marketingprofessionals in ondernemingen.

 

 

INHOUD

Hfdst. 1 Een uitdagend strategisch profiel

1.1 Strategische marktplanning is een uitdagend proces
1.2 Het management heeft een klare visie
1.3 Evaluatie van het wel en wee van het huidige werkgebied
1.4 Het nieuwe werkgebied strategisch neerzetten
1.5 Een visionair en ambitieus beleid
1.6 Een uitgelezen en enthousiaste commerciële strategie
1.7 Duidelijke en ambitieuze commerciële doelstellingen

Hfdst. 2 Het succes van de onderneming

2.1 De inspirerende impact van de visie
2.2 Kritische succesfactoren; wel of geen succes
2.3 Komen tot kerncompetenties; de beste willen zijn
2.4 Competenties en bekwaamheden; maken het verschil
2.5 7 S-model van McKinsey; zorgt voor afstemming en synergie
2.6 Balance scorecard; integrale aanpak om doelen te realiseren
2.7 De onderneming moet fit blijven; op tijd veranderen

Hfdst. 3 Continu vernieuwend en creatief denken

3.1 De noodzaak en weg van vernieuwend denken
3.2 Creativiteit in productverbetering
3.3 Creativiteit in nieuwe producten & oplossingen
3.4 Creativiteit om verliesgevende klanten winstgevend te maken
3.5 Creativiteit om de kwaliteit van de onderneming te verhogen
3.6 Wat is het resultaat van vernieuwing en creativiteit
3.7 Gewoon aan de slag gaan….

Hfdst. 4 Kansen liggen voor het oprapen in de externe omgeving

4.1 De ene onderneming is succesvoller in en na een crisis.
4.2 Aanbevelingen voor een zorgvuldige externe analyse
4.3 Macro-omgeving wordt dynamischer
4.4 Concurrentie neemt toe in de meso-omgeving
4.5 De structurele financiële aantrekkelijkheid van de bedrijfstak
4.6 Internationale omgeving: verschillen en overeenkomsten
4.7 Bedreigingen groter door zwakke onderneming

Hfdst. 5 Structureel analyseren van markt en eigen positie

5.1 Waarom markt- en marketingonderzoek?
5.2 Sturen van het marktonderzoekproces
5.3 Online beter benutten om informatie te genereren
5.4 Informatie over markt en marktaandeel
5.5 Inschatten van PLC en adoptie is belangrijk
5.6 Prognose en scenario-ontwikkeling
5.7 Van analyse naar beleid

Hfdst. 6 Van kernprobleem tot oplossingen.

6.1 De trechterbenadering bij de SWOT-analyse
6.2 Problemen bij de SWOT-analyse
6.3 Een SWOT-analyse van klant èn onderneming
6.4 De bronnen voor strategische opties
6.5 Relevante opties om problemen op te lossen
6.6 De keuze van de beste optie
6.7 Uitwerken van de optie in de organisatie

Hfdst. 7 Planning & implementatie; de klus afmaken

7.1. Het management speelt een cruciale rol
7.2. Zie de huidige klanten niet over het hoofd
7.3. Accountmanagement voor grote en complexe klanten
7.4. Uitdagend beursmanagement levert geld op
7.5. Maak gebruik van sterkten bij internationalisering
7.6. Kies voor een ideale mix van online & offline
7.7. Evaluatie en feedback