logo Rustenburg Consultancy, bedrijfsstrategie, marktstrategie, productstrategie
 

Boeken: Strategische en operationele planning

 
   

BESTEMD VOOR:
business unit managers, marketing managers, product managers, account managers, NIMA-B en -C studenten

Auteurs: Gerbrand Rustenburg en Ton de Gouw
Prijs: € 76,95 (7e druk)
Taal: Nederlands
ISBN: 9789001899936
Druk: 7e (augustus 2018)
Pagina's: 698

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE PLANNING

Dit boek is in 15 jaar uitgegroeid tot een standaardwerk op het gebied van marketingplanning, strategie en management. Strategische en Operationele Marketingplanning sluit naadloos aan op de meest recente NIMA-B exameneisen. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek. Op de website: www.kernstofnima.noordhoff.nl vindt u toetsvragen, opgaven, modellen die digital zijn te gebruiken en powerpointpresentaties.

Strategische en Operationele Marketingplanning kenmerkt zich door een integrale onderwijsmethodiek. Onderwerpen uit het actuele marketingmanagement worden aan elkaar gekoppeld vanuit de optiek van de marketingmanager. Er is veel aandacht voor strategische issues en meer accenten op de internationale dimensie, B2B en online marketing. Voorts is de structuur aanmerkelijk verbeterd.

Vanaf het begin van het boek wordt de leerstof toegepast c.q. geïllustreerd aan de hand van een aantal zeer representatieve cases. Dit garandeert een behandeling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bestaande praktijk. Het maakt de lezer bovendien vertrouwd met het leggen van verbanden tussen een praktijkcase en de theorie van met name het (strategische en operationele) marketingplanningsproces. Strategische en Operationele Marketingplanning is uitermate geschikt voor praktijkboek, naslag- en inspiratiewerk voor de marketingmanager, productmanager en accountmanager.

Strategische en Operationele Marketingplanning vormt tevens een uitstekend basisboek voor de NIMA-C studie.

 

 

INHOUD
Hoofdstuk 1 Inleiding tot het marketingplanningsproces
Hoofdstuk 2 Analyse van de externe omgeving
Hoofdstuk 3 Vraaganalyse, prognose en scenario
Hoofdstuk 4 Consumentengedrag
Hoofdstuk 5 Gedrag van organisaties
Hoofdstuk 6 Analyse van de interne omgeving
Hoofdstuk 7 Afnemersgeoriƫnteerde marketingorganisatie
Hoofdstuk 8 Portfolioanalyse
Hoofdstuk 9 Van SWOT-analyse tot centraal probleem
Hoofdstuk 10 Opties: formuleren van aangepast strategisch beleid
Hoofdstuk 11 Marketingstrategie; segmentatie en positionering
Hoofdstuk 12 Marketingmix (1), het meest concreet voor afnemers
Hoofdstuk 13 De marketingmix (2)
Hoofdstuk 14 Analyse van de financiƫle situatie van de organisatie
Hoofdstuk 15 Kosten en opbrengsten
Hoofdstuk 16 Marktonderzoek en statistische technieken
Hoofdstuk 17 Het operationele marketingplan (NIMA-B2)

Bijlage - Het strategisch marketingplanningsproces: een tienstappenplan